ефективні юридичні послуги

Ми виграємо справи!

Субота, 25 Листопада 2017
Skip to content

Конституційне право України. Зозуля О. І., Панасюк С. А.

Навчальний посібник містить наочні матеріали у формі структурно-логічних схем, в яких розкриті основи конституційного ладу України, правового статусу людини і громадянина, народовладдя, організації державного механізму і конституційно-правового статусу органів державної влади, основ місцевого самоврядування в Україні. З урахуванням сучасного стану конституційно-правового регулювання суспільних відносин в України сформульовані основні поняття і терміни конституційного права, проаналізовані зміни […]

Юридичний путівник пацієнта (Коментар медичного законодавства України) / Лавриненко О. О., Рогова О. Г., Панасюк С. А. та ін.

У пропонованому навчально-практичному посібнику детально і систематизовано на основі чинного законодавства і практики його застосування розкриваються основні аспекти прав людини у медичній сфері, а також механізми їх реалізації і захисту. Авторами розглядаються загальні положення, які необхідно знати кожному: права пацієнта і обов’язки медичного працівника, права при отриманні окремих видів медичної допомоги, особливості права на інформацію […]

Науково-практичний коментар Податкового кодексу України. Том 3 (зміни та доповнення станом на 01.09.2011 р.)/ Безрутченко С. М., Клименко О. І. та ін.

У підготовленому авторським колективом виданні подано постатейний нормативно-правовий аналіз змін положень Податкового кодексу України. У коментарі широко використані дані Положень (стандартів) бухгалтерського обліку податкових операцій, відомчі нормативно-правові акти Державної податкової служби, Державної митної служби, Міністерства фінансів України та інших контролюючих органів, що деталізують окремі положення коментованого Кодексу, широко застосовано методику системного аналізу окремих норм Кодексу […]

Науково-практичний коментар Податкового кодексу України. Том 2 (розділи V-ХХ)/ Андрущенко І.Г., Безрутченко С. М., Клименко О. І. та ін.

У підготовленому авторським колективом виданні подано постатейний нормативно-правовий аналіз положень розділів V-XX Податкового кодексу України, прийнятого 2 грудня 2010 року (із подальшими змінами). Видання розраховано на керівників і бухгалтерів підприємств, установ та організацій всіх форм власності, працівників податкових, митних та інших контролюючих органів, студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усіх, […]

Науково-практичний коментар Податкового кодексу України. Том 1 (розділи I-IV)/ Безрутченко С. М., Клименко О. І., Овчаренко А. С. та ін

У підготовленому авторським колективом виданні подано постатейний нормативно-правовий аналіз положень розділів I-IV Податкового кодексу України, прийнятого 2 грудня 2010 року (із подальшими змінами). У коментарі широко використані дані Положень (стандартів) бухгалтерського обліку податкових операцій, відомчі нормативно-правові акти Державної податкової служби, Державної митної служби, Міністерства фінансів України та інших контролюючих органів, що деталізують окремі положення коментованого […]

Науково-практичний коментар Закону України “Про адвокатуру” / За заг. ред. Стеценка С. Г., Руснака Ю. І.

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний нормативний аналіз Закону України «Про адвокатуру» з урахуванням останніх змін станом на 1 травня 2011 року. Викладено завдання адвокатури як інституту надання правової допомоги в Україні, принципи та організаційні форми адвокатської діяльності, наведено критерії та вимоги до осіб, які бажають займатися адвокатською роботою. Особливу увагу приділено професійним правам та […]

Науково-практичний коментар Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” / Мацюк В. Я., Панасюк С. А., Ніколайчук В. А., Стрілець Б. В., Попов І. О.; за ред. Мацюка В. Я.

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний нормативний аналіз Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» з урахуванням останніх змін станом на 1 травня 2011 року. Викладено завдання, поняття і правову основу опеативно-розшукової діяльності, наведено характеристику ролі органів, уповноважених на здійснення оперативно-розшукових заходів, в розшуковому процесі, детально розглянуто їх права та обов’язки щодо здійснення цих заходів. Особливу увагу […]