ефективні юридичні послуги

Ми виграємо справи!

Субота, 25 Листопада 2017
Skip to content

В липні 2010 року Всеукраїнської громадської організацією «ВАРТА» було засновано Постійно діючий третейський суд при Всеукраїнській громадській організації “ВАРТА”.

Третейський суд є постійно діючим, недержавним, незалежним органом, який створений відповідно до Закону України «Про третейські суди» від 11 травня 2004 року для розгляду і вирішення спорів, що виникають з цивільних та господарських правовідносин.

Завданням третейського суду є захист майнових та немайнових прав та охоронюваних законом інтересів сторін, що звернулися до третейського суду, шляхом всебічного, повного і об’єктивного розгляду та вирішення спорів відповідно до законодавства України.

Третейський суд створюється та діє на принципах:

1) законності;
2) незалежності;
3) рівності всіх учасників перед законом і третейським судом;
4) змагальності сторін, свободи в наданні ними третейському суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;
5) обов’язковості для сторін рішень третейського суду;
6) добровільності утворення третейського суду;
7) добровільної згоди третейських суддів на їх призначення чи обрання для розгляду конкретної справи;
8) арбітрування;
9) самоврядування третейських суддів;
10) всебічності, повноти та об’єктивності вирішення спорів;
11) сприяння сторонам у досягненні ними мирової угоди на будь-якій стадії третейського розгляду.

Юридичні та/або фізичні особи мають право передати на розгляд третейського суду будь-який спір, який виникає з цивільних чи господарських правовідносин, крім випадків, передбачених законом.

Суд було зареєстровано 26 липня 2010 року.  Відповідний наказ підписано Міністром юстиції України Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ.

Голова третейського суду – Панасюк Сергій Анатолійович (голова ВГО «ВАРТА»)

Контакти: (044) 360-4-362 або s.a.panasyuk@gmail.com