Битва судів

«Судді загальних судів проти Конституційного Суду України: хто переможе?»

«Рішення Конституційного Суду  України  є  обов’язковим  до виконання   на  території  України,  остаточним  і  не  може  бути оскаржене»

В 2011 році до нашої компанії звернувся бізнесмен із проханням допомогти у «війні» з банком. Коли наші юристи почали займатись даною справою, справа була на стадії касаційного розгляду.

Одним із аспектів на який ми звернули увагу було те, що в резулятивній частині рішення місцевого суду не було зазначено спосіб реалізації предмета іпотеки, що передбачено статтею 39 Закону України «Про іпотеку».

На підтвердження нашої точки зору, ми посилались на Узагальнення судової практики розгляду цивільних справ, які виникають з кредитних правовідносин (2009 – 2010 роки), що було підготовлене суддею Верховного Суду України Луспеником Д. Д. та головним консультантом відділу узагальнення судової практики управління вивчення та узагальнення судової практики Мельник З. П., к. ю. н.. Також, твердження фахівців нашої компанії підтверджує Постанова пленуму Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ від 30 березня 2012 року № 5.

Фахівцями ЮК «ВАРТА ПРАВА» була підготовлена касаційна скарга, а після відмови і заява до Верховного Суду України.

Потім, була подана заява про ухвалення додаткового рішення, що мало на меті виконання вимог статті 39 Закону України «Про іпотеку».

Після відмови в розгляді заяви про ухвалення додаткового рішення суду, була подана заява про роз’яснення рішення суду, яка і стала ключовою.

Справа в тому, що нам було відмовлено у роз’ясненні рішення суду і ми подали на відповідну ухвалу скаргу до суду апеляційної інстанції.

Після подачі апеляційної скарги, ми почали готуватись до розгляду справи в апеляційній інстанції. Проте, коли ми отримали листа з суду місцевої інстанції, нашому здивуванню не було меж.

Справа в тому, що суддя першої інстанції відмовив у апеляційному розгляді і повернув нам скаргу.

Мотивацією судді першої інстанції було те, що ухвала суду про відмову в роз’ясненні рішення суду не вказана в ч. 1, ст. 293 ЦПК України, а тому, окремо від рішення суду оскарженню не підлягає.

Навіть юрист-першокурсник відкриючи ЦПК України побачить, що до даної норми є офіційне тлумачення Конституційного Суду України (Рішення від 08.07.2010 № 18-рп/2010): «Особливістю ухвали про  роз’яснення  рішення  суду  або  про відмову  в роз’ясненні рішення суду є те, що суд може постановити її в будь-який час до  настання  обмежень,  визначених  у  частині другій  статті 221 ЦПК України,  зокрема після набуття ним законної сили.  Це виключає можливість оскарження такої ухвали разом  з  цим рішенням,  тому вона може бути оскаржена самостійно. Можливість апеляційного оскарження ухвал  суду  стосовно  процедур реалізації   права,   передбаченого   статтею   221   ЦПК  України,  у пункті 12 частини першої статті  293  ЦПК  України визначено без будь-яких обмежень.

Конституційний Суд  України в Рішенні від 25 грудня 1997 року N 9-зп у справі за зверненням жителів міста  Жовті Води зазначив,  що суд не може відмовити у правосудді, якщо мають місце ущемлення прав і свобод  громадян, інакше  це  було  б порушенням  права  на  судовий захист, яке згідно зі статтею 64 Конституції України не може бути обмежене.

Виходячи з викладеного Конституційний Суд України вважає, що апеляційному  оскарженню  підлягають  як  ухвали  про  роз’яснення рішення суду, так і ухвали про відмову в його роз’ясненні. Відмова у   реалізації   такої  можливості може  призвести  до порушення конституційних засад  судочинства  –  рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, забезпечення апеляційного оскарження рішення суду (пункти 2,  8 частини третьої  статті  129 Конституції України).

Враховуючи наведене  та  керуючись  статтями  147,  150,  153 Конституції України,  статтями 51,  67,  69, 94, 95 Закону  України  “Про  Конституційний  Суд України”, Конституційний Суд України в и р і ш и в:

1. В аспекті конституційного звернення  положення  пункту  12 частини   першої  статті  293  Цивільного  процесуального  кодексу України стосовно  можливості  апеляційного  оскарження ухвал  суду  першої  інстанції  щодо  роз’яснення  рішення  суду у взаємозв’язку з положеннями пунктів 2,  8 частини  третьої  статті 129 Конституції України необхідно розуміти як таке, що передбачає право оскаржувати в апеляційному порядку окремо  від рішення  суду  ухвали  суду  першої  інстанції  як про роз’яснення рішення, так і про відмову в роз’ясненні рішення.

2. Рішення Конституційного Суду  України є обов’язковим до виконання   на  території  України,  остаточним  і  не  може  бути оскаржене».

Розуміючи неправомірність ухвали судді місцевого суду та жахливе нехтування законодавством України і рішенням Конституційного Суду України, ми звернулись до голови відповідного місцевого суду та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з метою надання оцінки діям судді, та прийняття відповідних мір.

Наразі ми чекаємо відповіді на наші звернення та одразу ж повідомимо читачів про новини по даній справі.