НОВИЙ ЗАКОН ПРО ТОВ ТА ТДВ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА.

prava_ta_oboviazkyЦією публікацією Юридична компанія «Варта права» продовжує серію статей, присвячених новому закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю.

Одним із найважливіших положень чинного корпоративного законодавства є норми, які регулюють права то обов’язки учасників (засновників, акціонерів) господарських товариств.

Так, новий Закон про ТОВ та ТДВ не надто широко розкриває питання прав та обов’язків учасників Товариств, а переважно віддає це питання на самостійне вирішення Товариству.

Стаття 5 Закону про ТОВ та ТДВ встановлює перелік прав учасників Товариств, зокрема:

1) брати участь в управлінні товариством в порядку, передбаченому цим Законом та статутом;

2) отримувати інформацію про господарську діяльність товариства;

3) брати участь в розподілі прибутку товариства;

4) отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

Проте не варто обмежуватись лише визначеним переліком прав учасників, адже додаткові права можуть бути передбачені законом або встановлені статутом Товариства. Так, діючий Закон України «Про господарські товариства» передбачає дещо ширший перелік, наприклад, право учасника вийти з товариства чи відчужити свою частку. Проте, це не означає, що за новим законом у учасників немає такого права – воно є і встановлюється в інших статтях нового закону. Тому питання прав та обов’язків учасників Товариства потрібно аналізувати комплексно.

Якщо ж говорити про права, які належать безпосередньо учаснику товариства, то до таких можемо віднести, наприклад, переважне право на придбання частки іншого учасника, яка продається третій особі. Таке право виникає у учасника лише у тому випадку, якщо інший учасник продає свою частку третім особам – не учасникам товариства. При чому, якщо частка дарується чи обмінюється, то переважне право не виникає у учасників.

Також до таких прав можемо віднести і право учасника на скликання загальних зборів, яке виникає лише у учасника (учасників), які сукупно володіють понад 10 відсотків статутного капіталу товариства.

Щодо обов’язків учасників, то закон прямо встановлює вимоги щодо дотримання положень статуту товариства та рішення загальних зборів. Проте існують і інші обов’язки, які випливають з наступних статей закону. Наприклад, учасник новоствореного товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства, якщо інше не передбачено статутом.

Питання прав та обов’язків учасників товариства ще неодноразово буде розглянуто нами у наступних статтях через призму інших питань, які стосуються діяльності ТОВ та ТДВ.

Юридична компанія «Варта Права» сподівається, що наші публікації будуть корисні для Вас.

Підписуйтесь на нашу сторінку у facebook та інших соціальних мережах.