Подвійне громадянство: можна чи ні

Багато людей некоректно розуміють поняття «єдиного громадянства», що декларується в законодавстві України.

Відповідно до статті 4 Конституції України: «В Україні існує єдине громадянство».

Законом України «Про громадянство України» деталізується дана норма-принцип. Принцип єдиного громадянства передбачає неможливість існування громадянства адміністративно-територіальних  одиниць України. Тобто, не може бути громадянства АРК чи донецької області. Якщо ж громадянин України набув громадянство іншої держави, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Проте, якщо громадянин іншої держави забажав стати громадянином України, то він має вчинити певні дії щодо відмови від громадянства (підданства) іншої держави. Ситуація, як ми бачимо, є досить суперечливою. Не має абсолютної заборони мати громадянство іншої держави. Також, громадянина України не можуть позбавити громадянства України. Громадянство України може бути припинено у випадках: виходу з громадянства України; внаслідок втрати громадянства України; за підставами, передбаченими  міжнародними  договорами України.

Громадянин може втратити громадянство України, якщо він добровільно та свідомо отримав (набув) громадянство (підданство іншої держави). Як ми бачимо, в законодавстві України досить двояко прописане питання можливості подвійного громадянства. Держава його, по суті не забороняє (хоча може припинити громадянство України у визначених випадках), проте і не декларує.

Якщо ж казати про необхідність (актуальність) офіційного дозволу біпатризму в Україні, то дане питання, на думку автора, є більш політичним і його можна порівняти із питанням двомовності. Ніхто не забороняє двомовність в реалії та не притискає осіб, які спілкуються російською мовою, а от розвиток української мови та писемності залишається під тиском.

Окремим питанням офіційної легалізації біпатризму є додаткові фінансові та інші ресурси, які було б доцільніше спрямувати у більш важливі сфери (медицина, освіта, культура та ін.)