Рада наклала мараторій на безчинства банків

Банкам заборонять викидати людей на вулицю!

03.06.2014 року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті».

Даний акт передбачає заборону на примусове стягнення майна, що є у власності громадян України та є предметом застави чи іпотеки за споживчими кредитами, що брались в іноземній валюті.

Даний закон є проміжним (тимчасовим), до прийняття закону щодо врегулювання питання переведення в гривню непогашеної основної суми заборгованості, вираженої в іноземній валюті, порядку погашення (урахування) курсової різниці, що виникає у бухгалтерському та/або податковому обліку кредиторів та позичальників, а також порядок списання пені та штрафів, які нараховуються (були нараховані) на таку основну суму заборгованості.

Також, закон заборонив забирати майно осіб, що не було в заставі чи іпотеці, проте могло були реалізоване через недостатності коштів, одержаних стягувачем від реалізації (переоцінки) предмета застави (іпотеки).