Третейське судочинство: за чи проти?


treteiskiy_sudВже тривалий час в Україні діють недержавні органи вирішення спорів між фізичними та/або юридичними особами – третейські суди. Закон України «Про третейські суди» визначає третейський суд як недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням заінтересованих фізичних та/або юридичних осіб у порядку, встановленому цим законом, для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин.

Проте, на жаль, особливої популярності вони чомусь так і не набули, хоча і мають ряд суттєвих переваг над державними судами.

Закон про третейські суди визначає, що третейські суди можуть розглядати спори, що виникають із цивільних та господарських справ, за винятком наступних питань:

1) справ у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів;

2) справ у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов’язаних із задоволенням державних потреб;

3) справ, пов’язаних з державною таємницею;

4) справ у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, крім справ у спорах, що виникають із шлюбних контрактів (договорів);

5) справ про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом;

6) справ, однією із сторін в яких є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт під час здійснення ним владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень, державна установа чи організація, казенне підприємство;

7) справ у спорах щодо нерухомого майна, включаючи земельні ділянки;

8) справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення;

9) справ у спорах, що виникають з трудових відносин;

10) справ, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, пов’язаних із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цих товариств;

11) інших справ, які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом України;

12) справ, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України;

13) справ, за результатами розгляду яких виконання рішення третейського суду потребуватиме вчинення відповідних дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами та іншими суб’єктами під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень;

14) справ у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки).

Фактично, можемо згрупувати непідвідомчі третейським судам питання у такі категорії як: спори, де стороною є публічний інтерес держави (прямо чи опосередковано); спори, де присутній іноземний елемент; сімейні спори; питання щодо нерухомості; кредитні спори; корпоративні спори.

Всі інші питання підвідомчі третейським судам та можуть бути ними розглянуті. Окрім умови підвідомчості, також обов’язковою умовою розгляду третейським судом справи є третейська угода, тобто письмова домовленість між сторонами, про те, що спори за даною угодою будуть розглядатись конкретним третейським судом. Третейська угода може бути викладена як окремий документ, або ж як третейське застереження у самому договорі чи угоді.

Розгляд справ у третейському суді має ряд переваг перед державними судами, наприклад:

  • Рішення третейського суду має таку ж юридичну силу, що і рішення державного суду, але на відміну від останнього не підлягає оскарженню.
  • Третейський суд розглядає справу у короткі строки.
  • Сторони можуть самостійно обрати бажаний для них третейський суд та склад судової колегії чи окремого арбітра.
  • Розмір третейського збору зазвичай нижчий від розміру судового збору.
  • Індивідуальний підхід до вирішення справи та спрощення засідання: сторони можуть домовитись про час та місце засідання.

Юридична компанія «Варта права» та Всеукраїнська громадська організація «Варта» вже тривалий час успішно реалізують спільний проект у сфері третейського судочинства. Постійно діючий Третейський суд при ВГО «Варта» є постійно діючим, недержавним, незалежним органом, який створений відповідно до Закону України «Про третейські суди» від 11 травня 2004 року для розгляду і вирішення спорів, що виникають з цивільних та господарських правовідносин.

Наші спеціалісти нададуть Вам розгорнуту консультацію щодо процедури розгляду справи третейським судом, супроводять процедуру розгляду, допоможуть отримати виконавчий лист у місцевому суді (за необхідності).

Ми завжди раді Вашим зверненням!

Підписуйтесь на нашу сторінку у facebook та інших соціальних мережах!